Εκδηλώσεις

Παρουσίαση για τις αρχικές δοκιμές ανάλυσης της κίνησης

Κυριακή, 27. Αυγούστου 2017, 20:00
 
 
Παρουσίαση για τις αρχικές δοκιμές ανάλυσης της κίνησης και τις απαρχές του κινηματογράφου από την κινηματογραφίστρια Λίτσα Μπουνταλίκα.

Συκιά, Χώρα Τήνου
Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις του ΚΙΝΟΝΟ είναι ελεύθερη
 

Παρουσίαση για τις αρχικές δοκιμές ανάλυσης της κίνησης και τις απαρχές του κινηματογράφου

Εργαστήρια Oμιλίες Χορός

 27 Aug 2017 _ 27 Aug 2017 

               20:00 

 Συκιά, Χώρα Τήνου

Παρουσίαση για τις αρχικές δοκιμές ανάλυσης της κίνησης και τις απαρχές του κινηματογράφου από την κινηματογραφίστρια Λίτσα Μπουνταλίκα.

Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις του ΚΙΝΟΝΟ είναι ελεύθερη

Πίσω