Εκδηλώσεις

Ζωγραφήγηση

Τρίτη, 29. Αυγούστου 2017, 17:00

Η ¨Ζωγραφήγηση¨ είναι η αφήγηση μιας ιστορίας η οποία σχεδιάζεται ταυτόχρονα σε μια μεγάλη επιφάνεια όπως ένα μεγάλο χαρτί ή τοίχο, σαν ζωντανός κινηματογράφος, με τη συμμετοχή των παιδιών.

Συκιά, Χώρα Τήνου
Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις του ΚΙΝΟΝΟ είναι ελεύθερη

Πίσω