Εκδηλώσεις

Άννα Παγκάλου

Σάββατο, 2. Σεπτεμβρίου 2017, 19:30

Η Άννα Παγκάλου ερμηνεύει μια λεκτική παρτιτούρα του Ανάργυρου Δενιόζου

Υφαντουργική Σχολή
Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις του ΚΙΝΟΝΟ είναι ελεύθερη

Πίσω