Τέχνη φωτός στο Διαλυσκάρι

Posted in Ματιά

                                                                                                                                                                                                           
Το Φως ως Τέχνη ή η Τέχνη ως Φως; 
 
Η Φύση απαντάει στο Διαλυσκάρι