Ο Κάβος στον Τριπόταμο

Posted in Ματιά

 
Φωτογραφίες από το έθιμο του Κάβου στον Τριπόταμο μας έστειλε ο Σύλλογος Τριποταμιανών & Σμπεραδιανών Τήνου "Ο ΚΑΒΟΣ".