Αρχιτεκτονική

Στην ενότητα της Αρχιτεκτονικής, παρουσιάζονται αρχιτεκτονικά και διακοσμητικά στοιχεία που θα συναντήσετε στις περισσότερες περιοχές της Τήνου. Είναι αυτά που προσδίδουν το μοναδικό "χρώμα" του νησιού. Είναι ο συνδετικός κρίκος με το παρελθόν, κομμάτι της παράδοσης που αντανακλά το μόχθο των ντόπιων και τα  αισθητικά τους κριτήρια. Η ομορφιά του φυσικού τοπίου αποτέλεσε βίωμα, κομμάτι του εαυτού του τηνιακού, ο οποίος την εξωτερικεύει σε κάθε έκφανση της καθημερινότητάς του. Δεν αρκείται στο να χρησιμοποιήσει τα χέρια του για να δημιουργήσει κάτι απλά λειτουργικό, αλλά καταθέτει την ψυχή του, αναζητώντας το Ωραίο.