Ο Μύλος

 

  • Οι ανεμόμυλοι εμφανίστηκαν στην Τήνο την περίοδο της ενετοκρατίας.
  • Ο δυνατός αέρας υπήρξε πολύτιμος σύμμαχος στο άλεσμα του σιταριού.
  • Ο κλασικός ανεμόμυλος έχει στρογγυλό σχήμα, τρία επίπεδα και οχτώ αντένες που συγκρατούν τα τριγωνικά πανιά, ενώ στο θόλο του εντοπίζεται το κινούμενο τμήμα του.
  • Οι μύλοι, που ξεπερνούσαν τους 100, συνέβαλαν σημαντικά στην οικονομία του νησιού (19ο αι.), αποδίδοντας σημαντικές ποσότητες εξαγώγιμου σιταριού.
  • Καταλυτική υπήρξε η παρουσία τους για τη σίτιση των κατοίκων, σε δύσκολες περιόδους της Τουρκοκρατίας και της γερμανικής κατοχής.
  • Οι τελευταίοι μύλοι εγκαταλείφθηκαν λίγο πριν τη δεκαετία του ’80 και από τότε αποτελούν αξιοθέατα ή μετατράπηκαν σε πρωτότυπες κατοικίες.
  • Οι ανεμόμυλοι είναι διάσπαρτοι σε όλο το νησί αλλά κατευθυνόμενοι προς τον Πύργο, τα Υστέρνια, την Καρδιανή, τον Ταραμπάδο, τον Κάμπο, τον Κτικάδο σίγουρα θα συναντήσετε αρκετούς και ιδιαίτερα εντυπωσιακούς.
  • Παράλληλα με τους ανεμόμυλους, λειτουργούσαν και νερόμυλοι σε περιοχές με χείμαρρους (στο Λάζαρο, στο Αγάπη, στην Περάστρα κ.α.).