Βρυόκαστρο

03

 

Πρόσβαση

Βρίσκεται στο τέλος της παραλίας του Αγ.Φωκά

Ώρες λειτουργίας

Ελεύθερος, υπαίθριος χώρος  

Είσοδος

Ελεύθερη

  

Secrets 

  • Προϊστορικός οχυρωμένος οικισμός, ο παλιότερος που έχει εντοπιστεί στην Τήνο.
  • Όστρακα που έχουν βρεθεί σε επιφανειακές έρευνες μαρτυρούν κατοίκηση της περιοχής ήδη από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού (3000-2300 π.Χ.)
  • Την Μεσοκυκλαδική (ή Μέση Εποχή του Χαλκού 2300-1600 π.Χ.) ο οικισμός οργανώνεται καλύτερα και οχυρώνεται η κορυφή του λόφου με ισχυρό τείχος, ερείπια του οποίου είναι ορατά.
  • Μετά την κατάρρευση των ανακτορικών κέντρων του Μινωικού πολιτισμού ο οικισμός σταδιακά εγκαταλείπεται προς όφελος άλλων θέσεων.
  • Δεν έχει διενεργηθεί συστηματική ανασκαφή στην περιοχή τις τελευταίες δεκαετίες.