Background Image

Όροι Χρήσης

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα tinosecret.gr. Στην ιστοσελίδα αυτή παρέχονται οι υπηρεσίες μας υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους κατωτέρω όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών πριν από κάθε επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου. Σε περίπτωση διαφωνίας παρακαλείσθε να μην προβείτε σε χρήση των υπηρεσιών, άλλως τεκμαίρεται ότι αποδέχεσθε και παραχωρείτε τη συγκατάθεση σας. Σε κάθε περίπτωση παρακαλείσθε να μας γνωστοποιήσετε τυχόν παρατηρήσεις σας προκειμένου να ληφθούν υπόψη, εντός των ορίων του δυνατού, της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του ιστότοπου.

1. Πνευματική Ιδιοκτησία
Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας στα οποία περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα, τα κείμενα, οι φωτογραφίες, οι χάρτες, τα γραφικά, τα ενεργά εικονίδια (button icons), οι εικόνες, τα αρχεία ήχου, οι συλλογές δεδομένων και το λογισμικό, καθώς και η συγκρότηση και οργάνωση αυτών (αναφερόμενα στο εξής χάριν συντομίας ως «Περιεχόμενο») αποτελούν ιδιοκτησία του tinosecret.gr και των συνεργατών μας που κάθε φορά μνημονεύονται. Το περιεχόμενο, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων, διέπεται και προστατεύεται από τις εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Εμπορικών Σημάτων. Η τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου ως προς το νόμο, δεν θίγει την ισχύ των λοιπών όρων, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν. Εκτός από αντίθετες προβλέψεις του νόμου, απαγορεύεται η χρήση με σκοπό εκμετάλλευσης, η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση (download)», μετάφραση, τροποποίηση, πώληση με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό, συνολικά ή τμηματικά του περιεχομένου χωρίς την έγγραφη συναίνεσή μας. Η μεμονωμένη αποθήκευση αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και πάντα με την προϋπόθεση της αναγραφής της προέλευσής του δεν συνεπάγεται την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα αναφερόμενα δικαιώματα τρίτων, τα προϊόντα ή υπηρεσίες τους που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγονται στη σφαίρα ευθύνης τους. Στο tinosecret.gr περιλαμβάνονται καλόπιστα και για λόγους πληρότητας και ενημέρωσης και εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους θα αφαιρεθούν το ταχύτερο δυνατόν.

2.Περιορισμός ευθύνης
Το tinosecret.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου να διέπονται από ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Δεν ευθύνεται όμως στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του ιστότοπου ή καθίσταται δυσχερής ή αδύνατη η πρόσβαση σε αυτόν, ή στην περίπτωση που εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό στο τερματικό του χρήστη από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή άλλου site ή server που διαδίδει το περιεχόμενό του. Δεν ευθύνεται επίσης για απώλεια δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη ζημία (θετική ή αποθετική) οφειλόμενη σε χρήση, αντιγραφή, φόρτωση (download) ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του tinosecret.gr. Η ευθύνη προστασίας από “κακόβουλο λογισμικό” βαρύνει αποκλειστικά τον επισκέπτη. Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου παρέχεται “όπως ακριβώς είναι” χωρίς καμία εγγύηση, οποιασδήποτε φύσης, ρητή ή έμμεση, τις οποίες ρητά αρνούμαστε.

3. Σύνδεσμοι Τρίτων (Links)
Το tinosecret.gr δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο άλλων σελίδων ή άλλων διαδικτυακών τοποθεσιών προς τις οποίες υπάρχουν σύνδεσμοι ή στις οποίες υπάρχουν σύνδεσμοι προς εμάς. Οι σύνδεσμοι αποσκοπούν σε διευκόλυνση του χρήστη / επισκέπτη και δεν συνεπάγονται έγκριση από εμάς των εκάστοτε περιεχομένων, προϊόντων, υπηρεσιών ή όρων χρήσης. Η χρήση συνδέσμων από και προς οποιεσδήποτε σελίδες ή άλλους διαδικτυακούς τόπους γίνεται με ευθύνη του χρήστη / επισκέπτη.

4. Αποκλεισμός ευθύνης για παρεχόμενες πληροφορίες τρίτων/ διαφημίσεις.
Το tinosecret.gr διατηρεί ρητά το δικαίωμα να προβάλει διαφημιστικά μηνύματα κάθε τύπου τεχνολογίας και διάστασης (κείμενα, banner, pop up, text links κλπ), χωρίς υποχρέωση να προειδοποιεί γι’ αυτό. Δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών των ιστοσελίδων που διαφημίζονται στον δικτυακό μας τόπο. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που δεν προέρχονται από το tinosecret.gr (ενδεικτικά, οι καταχωρίσεις επιχειρήσεων, αγγελιών και προσφορών) δεν ανάγονται στη σφαίρα ευθύνης μας. Το tinosecret.gr δημοσιεύει και αναρτά με πρωτοβουλία και αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε επιχειρηματία / αγγελιοδότη τις πληροφορίες αυτές, δεν εγγυάται όμως σε καμία περίπτωση την ορθότητα, πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των σχετικών πληροφοριών. Κανένα μέρος του περιεχομένου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να εκληφθεί ως συμβουλή, προτροπή, παρότρυνση άμεση ή έμμεση για παράλειψη ή τέλεση οποιασδήποτε πράξης (π.χ. ενοικίασης ή αγοράς συγκεκριμένου ακινήτου ή κινητών κλπ), αλλά κρίνεται και αξιολογείται από τον εκάστοτε χρήστη / επισκέπτη, αποκλειστικά και μόνον με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχόμενων στοιχείων.

5. Επίλυση Διαφορών
Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύονται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποιος όρος κριθεί αντίθετος προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από τη χρήση του δικτυακού τόπου είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

6. Τροποποιήσεις
Το tinosecret.gr μπορεί να αλλάζει, να προσθέτει ή να διαγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, ολικά ή μερικά κατά τη διακριτική του ευχέρεια, όταν το κρίνει αναγκαίο και εύλογο για νομικούς, γενικούς ρυθμιστικούς και τεχνικούς λόγους, ή λόγω αλλαγών στις παρεχόμενες υπηρεσίες ή στη φύση ή τη διάταξη χώρου της Ιστοσελίδας.

Password reset link will be sent to your email